Condicions legals

Aquest lloc web és propi de Lipstick amb CIF 36935875-Z domicili Pi i Margall 6, Palafrugell -Girona- (CP 17200), adreça electrònica de contacte info@lipstick.cat.

La utilització dels canals de compra des de la pàgina [www.lipstick.cat i www.lipstickmoda.com] comporta l’acceptació de les presents condicions. Lipstick entén que en efectuar una compra, el client haurà acceptat sense reserves les presents condicions generals de venda, condicions que haurà pogut llegir i acceptar prèviament.

Lipstick proporciona informació, per mitjà d’aquest lloc web, dels seus productes i de les característiques d’aquests productes. Ho fa amb el màxim de diligència i precisió. Per a més seguretat i garanties a favor del client, la informació que figura a la descripció dels productes no vincula a aquest ni a Lipstick fins a la confirmació de l’acceptació de la comanda.

Lipstick presenta els seus productes a la pàgina web amb els colors i detalls de la forma més realista possible. No obstant, el color que apareix en pantalla i altres detalls poden diferenciar-se lleugerament dels propis del producte per efecte del procés tècnic de reproducció i presentació a la web. En cas de dubte preguem que prèviament a la compra contactin amb el nostre departament tècnic.

Els imports de cada producte detallen els impostos aplicables i poden incloure també les despeses d’enviament. Abans d’ordenar el pagament el Client pot conèixer el detall d’aquests imports. La comanda no s’atendrà fins que el Client no premi “Acceptar” a la pantalla de confirmació. El Client podrà anul·lar o cancel·lar el procés de compra en qualsevol moment, i abandonar el procés. Una vegada confirmada la compra i efectuat el pagament, dins de les 24 hores següents el Client rebrà un missatge de conformitat detallant els imports abonats i les dades del producte que ha comprat.

Lipstick no procedirà a enviar els productes fins a rebre confirmació de que el Client ha efectuat el pagament.

Les condicions referides a imports i terminis d’entrega són plenament vàlides per a les compres efectuades des d’estats integrants de la Unió Europea. Per al cas de països extracomunitaris els imports indicats no inclouen els aranzels o altres quantitats relatives als tràmits que efectuïn els serveis de duana de l’estat de residència del Client. Lipstick no serà responsable de les demores derivades dels tràmits duaners.

Els documents resultants del procés de compra es conservaran en suport electrònic i estaran permanentment a disposició del Client.

Encara que Lipstick procura tenir sempre disponibles els productes que figuren a la seva pàgina web, excepcionalment pot donar-se el cas de no disposar del producte sol·licitat pel Client. En aquest cas Lipstick informarà al Client del termini dins del qual rebrà el producte seleccionat. En cas d’impossibilitat de proporcionar-li el producte Lipstick podrà proposar al Client l’enviament d’una creació de qualitat i preu equivalent. El Client podrà refusar aquestes alternatives i Lipstick quedarà obligat a efectuar el reemborsament immediat dels imports abonats pel Client.

Lipstick entrega les comandes lliurant-les als nostres establiments, i a través d’empresa de missatgeria. El termini d’entrega màxim per les compres que s´entreguen mitjançant el servei de missatgeria serà d´una setmana, còmput que s’iniciarà el dia següent de la confirmació del pagament. Lipstick informarà al Client de les demores en l’entrega que es poguessin produir accidentalment. L’entrega es considera efectuada des del moment que el transportista lliura el producte al Client. Per les comandes que el client sol·licita recollir a les nostres botigues, les compres realitzades fins dimecres estaràn disponibles a les nostres botigues a partir del divendres de la mateixa setmana (quan s´escaigui en festiu, a partir del següent dia laborable).

Correspon al Client verificar que el producte o productes adquirits estan en bon estat i si fos el cas comunicar a Lipstick les incidències que pogués constatar. El Client pot dirigir-se a Lipstick que l’atendrà i li proposarà una solució satisfactòria per als seus interessos. En cas de devolució que tingui com a causa desperfecte o error en l’enviament, tots els ports correran a càrrec de Lipstick. Les devolucions s’acceptaran sempre i quan l’article no hagi estat utilitzat i s’entregui en les mateixes condicions.

El Client disposa d’un termini de 15 dies laborables per a desistir el contracte sense que hagi d’indicar els motius. El termini es calcularà a partir del dia de recepció del producte. Abans d’exercir el dret de desistiment Lipstick podrà atendre’l per a analitzar els motius i proposar-li solucions que puguin satisfer l’interès del Client. En qualsevol cas, les devolucions de productes només s’admetran si es reben en perfecte estat i amb el seu embalatge original. Una vegada rebuts els productes Lipstick procedirà al reintegrament de l’import abonat pel Client, reintegrament que s’efectuarà en un termini no superior als 30 dies i sense retenció de cap quantitat. Les despeses de devolució no seran abonades.

Les dades personals i la informació que acredita la compra que el Client efectuï es conservaran en suport electrònic. Les dades personals (nom, adreça electrònica, domicili) s’incorporaran en un fitxer creat per Lipstick per a la gestió de les seves relacions comercials amb els seus clients. No seran cedides a tercers excepte en els casos previstos legalment i podran ser utilitzats per a l’enviament d’informació comercial sobre productes similars als adquirits per el Client. En qualsevol moment el Client podrà oposar-se a l’enviament d’aquesta informació. El Client podrà exercir també els seus drets d’accés a les dades, rectificació i cancel·lació adreçant-se a Lipstick de la forma que li sigui més còmoda.

Política de cookies:

Les cookies o galetes són uns petits arxius de text que s’instal·len als equips des dels quals s’accedeix al nostre lloc web. Poden guardar la identificació de l'usuari que visita el web i els llocs pels quals navega. Quan l’usuari (tu en aquest cas) ens torna a visitar es llegeixen les cookies per identificar-lo i restablir les seves preferències i configuració de navegació. Si un usuari no autoritza l’ús de les cookies alguns serveis o funcionalitats del lloc web podrien no estar disponibles.

Volem que aquest lloc ofereixi un bon servei i que sigui fàcil d'utilitzar. El nostre objectiu és oferir-te productes i serveis personalitzats. En aquest sentit les cookies ens permeten:

• Identificar els usuaris registrats quan tornen al lloc perquè puguin recuperar resultats de la seva activitat anterior i visualitzar les seves factures anteriors.

• Estalviar temps evitant la necessitat de tornar a introduir la mateixa informació.

• Protegir la teva seguretat mitjançant la comprovació de les dades d'inici de sessió.

Algunes cookies són de col·laboradors externs i serveixen per a:

• Analitzar estadísticament la informació a la que accedeixen els usuaris del nostre lloc. Les dades recopilades poden incloure l’activitat del navegador de l'usuari quan ens visita, la ruta que segueixen els usuaris en el nostre lloc, informació del proveïdor de serveis d'Internet del visitant, el nombre de vegades que els usuaris accedeixen al lloc i el comportament dels usuaris al nostre lloc (pàgines que ha visitat, formularis que s'han completat i similars).

• Identificar els usuaris que ens visiten des de la invitació d’un lloc web associat o d’un enllaç patrocinat.

Pots revocar el consentiment a la utilització de cookies eliminant-les per mitjà de les opcions que t’ofereix el teu navegador.

Aquest lloc web utilitza les galetes següents:

- Google Analytics per a obtenir i analitzar informació de la navegació dels usuaris.

- Prestashop, per a obtenir i analitzar les dades de navegació dels usuaris registrats.  

Pots configurar el teu navegador per tal que t’informi prèviament de la possible instal·lació de cookies. També podràs optar per tal que es suprimeixin automàticament un cop es tanqui el navegador, equip o dispositiu.